Masz projekt, o którym chcesz porozmawiać?
Zapraszam na niezobowiązującą rozmowę

Uniwersytet Rzeszowski – Wydział medyczny

Kolegium Nauk Medycznych jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Rzeszowskiego funkcjonującą od 1 października 2019. W skład Kolegium weszły dawne Wydziały: Wydział Medyczny oraz Wydział Wychowania FizycznegoK. Misja Kolegium Nauk Medycznych odzwierciedla zasadnicze elementy misji Uniwersytetu Rzeszowskiego, takie jak tworzenie kapitału intelektualnego dla regionu w oparciu o wysoko wykwalifikowaną własną kadrę, nowoczesną bazę naukowo-badawczą i wysokiej jakości badania naukowe.

Wyzwania:

  • Modyfikacja architektury informacji,
  • Projekt graficzny strony internetowej,
  • Responsywny szablon witryny,
  • Wdrożenie intuicyjnego panelu zarządzania treścią,
  • Opieka/nadzór nad serwisem.

Strona internetowa:

www.lekarski.ur.edu.pl

Uniwersytet Rzeszowski – recenzowane czasopismo EJCEM

Wyzwania:

  • Projektowanie architektury informacji,
  • Projekt graficzny i realizacja strony internetowej,
  • Responsywny szablon witryny,
  • Wdrożenie intuicyjnego panelu zarządzania treścią,
  • Moduł publikacji naukowych.

Strona internetowa:

www.ejcem.ur.edu.pl