uniwersytet rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski - wydział lekarski

  • Modyfikacja architektury informacji,
  • Projekt graficzny strony internetowej,
  • Responsywny szablon witryny,
  • Wdrożenie intuicyjnego panelu zarządzania treścią,
  • Opieka/nadzór nad serwisem.

Uniwersytet Rzeszowski - recenzowane czasopismo EJCEM

  • Projektowanie architektury informacji,
  • Projekt graficzny i realizacja strony internetowej,
  • Responsywny szablon witryny,
  • Wdrożenie intuicyjnego panelu zarządzania treścią,
  • Moduł publikacji naukowych.